کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار در محورهای اصلی زیر برگزار خواهد شد، ولی محدود به این لیست نیست و نتیجه هر پژوهشی که به نوعی مرتبط با محورهای اصلی همایش و به ویژه مبحث «مدیریت پایدار» می‌باشد، مورد توجه کمیته علمی همایش قرار خواهد گرفت

 

 • برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها
 • مدیریت، برنامه‌ریزی و کنترل کیفیت
 • مدیریت ساخت و کنترل پروژه
 • قابلیت اطمینان و مدیریت نگهداری و تعمیرات
 • طراحی سیستم‌های صنعتی
 • مهندسی مالی و اقتصاد مهندسی
 • مهندسی عوامل انسانی، ایمنی، و بهداشت صنعتی
 • لجستیک، حمل و نقل و مدیریت زنجیره تأمین
 • کاربرد مدلهای تصمیم‌گیری، داده‌کاوی، و پیش‌بینی
 • بهینه‌سازی و کاربرد مدلهای تحقیق در عملیات
 • کاربرد روشهای فرا ابتکاری و ابزارهای هوش مصنوعی
 • مهندسی ارزش
 • مهندسی انرژی
 • مهندسی سلامت
 • مورد کاوی صنعتی
 • تحلیل و مدیریت ریسک
 • مدیریت سرمایه‌گذاری
 • توسعه اقتصادی پایدار
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
 • مدیریت دانش، نوآوری و خلاقیت
 • مدیریت فرآیندها و مدیریت تکنولوژی
 • سیستم‌های اطلاعات مدیریت
 • برنامه‌ریزی استراتژیک
 • مدیریت تحقیق و توسعه
 • آینده پژوهی و مدیریت پایدار