سپاس بیکران یزدان پاک را که به ما در برگزاری نخستین و دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار در آذرماه 1392 و مهرماه 1393 یاری رساند. این موفقیت از آن جهت اهمیت داشت که نخستین تلاشی است که بر گردهمایی پژوهشگران مهندسی صنایع و تأکید آنان بر مبانی مدیریت پایدار متمرکز شده است. در این بین بسیاری از پژوهشگران از سایر حوزه‌های مرتبط نیز پژوهش‌های خود را به این همایش ارسال داشتند. هنگامی که ایده اولیه این طرح شکل گرفت، واهمه از آن وجود داشت که هنوز مفاهیم مدیریت پایدار ناواضح است و سوالات بسیاری در زمینه آن وجود دارد. هرچند کماکان در آغاز راه هستیم، اما باید اذعان نماییم که اکنون سنگ بنای محکمی برای این راه گذاشته شده است و بسیاری از بزرگان و پژوهشگران گرامی در این مسیر همراه هستند. اینک در سومین سال برگزاری با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، این کنفرانس در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود و امید است که پذیرای پژوهش‌های نوین از سرتاسر جهان باشد.