کمیته برگزاری
دکتر سیدحمیدرضا صادقیان
رییس کنفرانس
استادیار، گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان
پست الکترونیکی: uni.sadeghian [at] gmail.com
دکتر احسان کوچکی
دبیر کنفرانس
استادیار، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان
پست الکترونیکی: kouchaki [at] gmail.com
دکتر سیدمهدی همایونی
دبیر کمیته علمی
استادیار، گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان
پست الکترونیکی: homayouni.mahdi [at] hotmail.com
دکتر محمدرضا وسیلی
دبیر کمیته اجرایی
استادیار، گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان
پست الکترونیکی: reza.vasili [at] hotmail.com
کمیته علمی
پروفسور جی جهانگیری
عضو کمیته علمی
دپارتمان ریاضیات، دانشگاه ایالتی کنت، اوهایو، ایلات متحده آمریکا
وب سایت: www.kent.edu/math/profile/jay-jahangiri
پست الکترونیکی: jjahangi [at] kent.edu
پروفسور عبدالمجید سالم حامودا
عضو کمیته علمی
معاونت پژوهش و تحصیلات تکمیلی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قطر، دوحه، قطر
پست الکترونیکی: hamouda [at] qu.edu.qa
تلفن: +974 4403 4303
پروفسور قاسم نجف‌پور درزی
عضو کمیته علمی
رییس دپارتمان مهندسی زیست‌فناوری و زیست‌شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وب سایت: www.ije.ir
پست الکترونیکی: najafpour8 [at] yahoo.com
پروفسور گرهارد ویلهلم وبر
عضو کمیته علمی
مؤسسه ریاضیات کاربردی، دانشگاه صنعتی خاورمیانه، آنکارا، ترکیه
پست الکترونیکی: gweber [at] metu.edu.tr
دکتر سای‌هونگ تانگ
عضو کمیته علمی
دانشیار، گروه مهندسی مکانیک و ساخت، دانشگاه پوترا مالیزیا، مالزی
معاونت روابط بین‌الملل، سازمان تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پوترا مالیزیا، مالزی
پست الکترونیکی: saihong [at] upm.edu.my
دکتر پاول سالین
عضو کمیته علمی
دانشیار، دپارتمان ریاضیات و آمار، دانشگاه نوادا، ایالات متحده آمریکا
پست الکترونیکی: pavel [at] nclab.com
دکتر آرش شاهین
عضو کمیته علمی
دانشیار، گروه مدیریت، و مدیر گروه تحقیقاتی مدیریت کیفیت، دانشگاه اصفهان، اصفهان
پست الکترونیکی: shahinmailbox [at] yahoo.com
تلفن: +983137935205
دکتر قربانعلی محمدی
عضو کمیته علمی
دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی قم، قم
پست الکترونیکی: ghorbanalim [at] yahoo.co.uk
دکتر بابک امینی
عضو کمیته علمی
گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، زرین‌شهر، اصفهان
پست الکترونیکی: aliadelamini [at] yahoo.com
دکتر مهدی ایران‌پور
عضو کمیته علمی
استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام‌نور، اصفهان، ایران.
پست الکترونیکی: mehdi.iranpour.m [at] gmail.com
دکتر مهراب بحری
عضو کمیته علمی
گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، زرین‌شهر، اصفهان
پست الکترونیکی: bahri [at] iauln.ac.ir
دکتر مرجان بهرامی‌نسب
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا
پست الکترونیکی: m.bahraminasab [at] yahoo.com
دکتر حمیدرضا پنجه‌فولادگران
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده مدیریت و تجارت، دانشگاه سان‌وی، کوالالامپور، مالزی
پست الکترونیکی: hamidfouladgaran [at] gmail.com
دکتر جاوید جوزدانی
عضو کمیته علمی
استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان
پست الکترونیکی: javid.jouzdani [at] gmail.com
دکتر علی جهان
عضو کمیته علمی
استادیار، گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: iranalijahan [at] yahoo.com
دکتر نادر رهبر
عضو کمیته علمی
استادیار، گروه مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان
پست الکترونیکی: nrahbar [at] gmail.com
دکتر ایرج سلطانی
عضو کمیته علمی
استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، اصفهان
پست الکترونیکی: soltani134 [at] gmail.com
دکتر احمدرضا شکرچی‌زاده
عضو کمیته علمی
استادیار، گروه مدیریت، دانشگده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد،
پست الکترونیکی: ahmad_shekar2 [at] hotmail.com
دکتر علی شیخ ابومسعودی
عضو کمیته علمی
گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، زرین‌شهر، اصفهان
پست الکترونیکی: a.abumasoudi [at] gmail.com
دکتر هادی شیرویه‌زاد
عضو کمیته علمی
استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان
پست الکترونیکی: hadi.shirouyehzad [at] gmail.com
دکتر محمدعلی عالمی
عضو کمیته علمی
استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان
پست الکترونیکی: dr.m.alemi [at] gmail.com
دکتر محمد عبدالشاه
عضو کمیته علمی
استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان
پست الکترونیکی: abdolshah [at] gmail.com
دکتر سمیه علوی
عضو کمیته علمی
استادیار، گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی فولاد، فولادشهر، اصفهان
پست الکترونیکی: somayeh_alavi61 [at] yahoo.com
دکتر حمیدرضا فیلی
عضو کمیته علمی
استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
پست الکترونیکی: hrfeili [at] gmail.com
دکتر سیدمحمد کاظمی
عضو کمیته علمی
گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، زرین‌شهر، اصفهان
پست الکترونیکی: kazemimailbox [at] gmail.com
دکتر کامران کیانفر
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان
پست الکترونیکی: kianfar.kamran [at] gmail.com
دکتر سیدجعفر گلستانه
عضو کمیته علمی
استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: shgol [at] yahoo.com
دکتر امیررضا نقش
عضو کمیته علمی
استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، اصفهان
پست الکترونیکی: ar.naghsh [at] yahoo.com
دکتر مهرداد نیکبخت
عضو کمیته علمی
استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، اصفهان
پست الکترونیکی: nikbakht2020 [at] yahoo.com
دکتر محمدرضا وسیلی
عضو کمیته علمی
استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، زرین‌شهر، اصفهان
پست الکترونیکی: reza.vasili [at] hotmail.com
کمیته اجرایی
دکتر محمد قیاسیان
عضو کمیته اجرایی
استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، زرین‌شهر، اصفهان
پست الکترونیکی: mohamad.ghiasian [at] gmail.com
دکتر رضا شریفیان
عضو کمیته اجرایی
گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، اصفهان
پست الکترونیکی: reza_8715 [at] yahoo.com
سرکار خانم فاطمه اسکندری
عضو کمیته اجرایی / مسئول دبیرخانه کنفرانس
واحد پژوهش و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، اصفهان
پست الکترونیکی: lenjan.rvp [at] gmail.com
تلفن: (031) 52437007
مهندس سجاد محمدی
عضو کمیته اجرایی
واحد پژوهش و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، اصفهان
پست الکترونیکی: s.mohammadi [at] iauln.ac.ir
مهندس محسن فتاحیان
عضو کمیته اجرایی
واحد پژوهش و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان، اصفهان
پست الکترونیکی: fatahian [at] iauln.ac.ir