سه شنبه 23 آذر 1395
15:00 تا 18:00
پذیرش میهمانان
پذیرش میهمانان گرامی
چهارشنبه 24 آذر 1395
08:30 تا 08:40
افتتاحیه
قرائت قرآن و سرود ملی
چهارشنبه 24 آذر 1395
08:40 تا 09:00
افتتاحیه
دکتر سیدحمیدرضا صادقیان
سخنرانی ریاست محترم کنفرانس
چهارشنبه 24 آذر 1395
09:00 تا 09:10
افتتاحیه
دکتر سیدمهدی همایونی
سخنرانی دبیر کمیته علمی کنفرانس
چهارشنبه 24 آذر 1395
09:15 تا 10:00
سخنرانی
دکتر آرش شاهین
مدیریت زنجیره تأمین پایدار
چهارشنبه 24 آذر 1395
10:10 تا 10:20
استراحت و پذیرایی
پذیرایی میان‌وعده
چهارشنبه 24 آذر 1395
10:30 تا 11:15
سخنرانی
دکتر رضا توکلی مقدم
مکان‌یابی پایدار
چهارشنبه 24 آذر 1395
11:15 تا 11:45
افتتاحیه
برنامه فرهنگی
چهارشنبه 24 آذر 1395
12:00 تا 13:00
استراحت و پذیرایی
نماز و ناهار
چهارشنبه 24 آذر 1395
13:00 تا 14:10
نشست تخصصی
دکتر مهدی کرباسیان
نشست اول ارائه مقالات و کارگاه تخصصی «مهندسی تاب‌آوری»- بخش اول
چهارشنبه 24 آذر 1395
14:10 تا 14:30
استراحت و پذیرایی
میان‌وعده بعدازظهر
چهارشنبه 24 آذر 1395
14:30 تا 15:40
نشست تخصصی
نشست دوم ارائه مقالات و کارگاه تخصصی «مهندسی تاب‌آوری»- بخش دوم
چهارشنبه 24 آذر 1395
15:45 تا 17:30
نشست تخصصی
دکتر رضا توکلی مقدم
کارگاه ویژه «آشنایی با الگوریتم‌های نوین فرا ابتکاری»
پنج شنبه 25 آذر 1395
08:30 تا 10:00
ارائه مقاله
نشست سوم ارائه مقالات
پنج شنبه 25 آذر 1395
10:00 تا 10:20
استراحت و پذیرایی
میان‌وعده صبح
پنج شنبه 25 آذر 1395
10:30 تا 11:50
ارائه مقاله
نشست چهارم ارائه مقالات
پنج شنبه 25 آذر 1395
12:00 تا 13:00
استراحت و پذیرایی
نماز و ناهار
پنج شنبه 25 آذر 1395
13:30 تا 16:00
اختتامیه
مراسم اختتامیه