حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
حمایت کننده طلایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
حمایت کننده نقره ای
لورچ
شیرینی سرای طلا
اداره مشتریان شرکت ارتباطات سیار اصفهان
معاونت تجاری، شرکت مخابرات اصفهان
اینترنت پرسرعت مخابرات
شرکت آزمونه فولاد
حمایت علمی
Association of European Operational Research Societies
International Journal of Engineering
Iranica Journal of Energy & Enviornment
سیویلیکا
باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان
مرکز رشد واحدهای فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان
پژوهشکده مدیریت دانشگاه اصفهان
پایگاه استنادی جهان اسلام
جهاد دانشگاهی
انجمن مدیریت آموزشی استان اصفهان
سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مرکز خدمات سرمایه گذاری اصفهان
مرکز فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان