راه‌اندازی وبسایت رسمی کنفرانس
1395-04-05

با عنابات الهی وبسایت اطلاع رسانی کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار در روز 10 تیرماه 1395 به طور رسمی افتتاح خواهد شد.