حمایت از کنفرانس IESM'16 در EURO
1395-06-07
حمایت از کنفرانس IESM'16 در EURO

با انجام رایزنی‌ها با اتحادیه انجمنهای تحقیق در عملیات اروپایی، فراخوان مقالات سومین کنفرانس بین‎المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار در وب‌سایت این اتحادیه قرار داده شد. همچنین این کنفرانس به عنوان تنها کنفرانس از کشور ایران و منطقه خاورمیانه در تقویم کنفرانسهای این اتحادیه قرار داده شد. 

https://www.euro-online.org/web/forum/topic/13816/?page=1#post-13881

https://www.euro-online.org/rawdisplay.php?pageid=650&cal_id=3615