شرایط برگزاری مسابقه برترین پایان‌نامه مرتبط با پایداری اعلام شد
1395-06-16
شرایط برگزاری مسابقه برترین پایان‌نامه مرتبط با پایداری اعلام شد

از سوی کمیته برگزار کننده کنفرانس شرایط شرکت در مسابقه برترین پایان‌نامه مرتبط با موضوع پایداری با جوایز ارزنده اعلام گردید. از کلیه پژوهشگران این حوزه دعوت می‌شود که با ارسال آثار خود تا تاریخ 15 مهر 1395 در این مسابقه شرکت نمایند.

این مسابقه در دو مرحله با ارسال خلاصه آثار و سپس اصل آثار برگزار می‌گردد. مهمترین شرط شرکت در مسابقه مرتبط بودن با موضوع پایداری و دفاع موفقیت آمیز از آن تا پیش از 15 مهر 1395 است. جوایز برتر برای مقطع دکتری 10 میلیون و برای مقطع کارشناسی ارشد برابر 5 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

لینک شرایط برگزاری مسابقه