اسکان نویسندگان محترم
1395-07-23
اسکان نویسندگان محترم

از نویسندگان محترم غیرمقیم شهر اصفهان که تمایل به استفاده از امکانات اسکان تدارک دیده شده توسط کمیته برگزار کننده کنفرانس دارند، دعوت می‌گردد با مراجعه به کانال تلگرام کنفرانس به آدرس ذیل نسبت به تکمیل فرم درخواست اسکان و تعیین تعداد شب و نوع اسکان مورد نظر اقدام نمایند. شایان ذکر است کلیه هزینه‌های اسکان نویسندگان محترم در طول کنفرانس بر عهده ایشان می‌باشد.

@iesm16