تمدید مجدد دریافت مقالات
1395-08-15
تمدید مجدد دریافت مقالات

با توجه به تماسهای مکرر بسیاری از پژوهشگران مهلت ارسال مقالات تا ساعت 24 روز 17 آبان 1395 تمدید گردید. لطفا به نکات ذیل توجه فرمایید:

الف-  بازه زمانی تمدید اعلام شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. سامانه دریافت مقالات به طور خودکار رأس ساعت 24 روز دوشنبه 17 آبان غیرفعال خواهد شد.

ب- لطفا از تماس در این خصوص با دبیرخانه کنفرانس خودداری فرمایید.

ج- با توجه به محدودیت زمانی موجود، لطفا در صورتی که پیشتر مقاله تکمیل نشده دارید، صرفا تا همین زمان امکان ارسال کامل آن وجود خواهد داشت.

د- از نویسندگان محترمی که پیشتر مقالاتشان جهت بازنگری ارسال شده است؛ درخواست می‌شود در اسرع وقت نسبت به ارسال مقالات اصلاح شده خویش اقدام نمایند.

ه- در صورتی که مقاله شما به صورت نهایی پذیرفته شده است، لازم است مقاله نهایی در قالب مقالات کنفرانس را به ایمیل زیر ارسال نمایید. لطفا در زودترین زمان ممکن این مهم را انجام دهید. (iesm@iauln.ac.ir)