به اطلاع پژوهشگران محترم می‌رساند، کلیه مقالات دریافت شده و پذیرفته شده در کنفرانس (بدون توجه به نوع ارائه؛ شفاهی/ پوستری)، پس از طی فرایند داوری مجدد و در صورت دارا بودن شرایط مربوطه، جهت انتشار در مجلات مرتبط با کنفرانس انتخاب خواهند شد. مقالات منتشر شده در این مجلات به زبان انگلیسی بوده و مقالات فارسی در صورت انتخاب شدن برای مجلات، بایستی به زبان انگلیسی برگردانده شوند.


شرایط لازم مقالات جهت دریافت پذیرش برای مجلات

الف- نوآورانه بودن موضوع و اهمیت داشتن نتایج به دست آمده؛

ب- اصیل بودن مقاله و رعایت عدم وجود سرقت ادبی (Plagiarism

ج- رعایت اصول و قواعد مقاله نویسی علمی؛

د- موضوعات مرتبط با مبحث پایداری (Sustainability) در اولویت پذیرش قرار می‌گیرند؛

ه- مقالاتی که به زبان انگلیسی به کنفرانس ارائه شوند، در اولویت پذیرش قرار می‌گیرند.

 

 مجلات مرتبط با کنفرانس

  1) International Journal of Engineering

 ISSN: 1728-1431, 1728-144X

 سردبیر: پروفسور قاسم نجف‌پور درزی

 صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی مواد و انرژی

 نمایه شده در: SCOPUS، DOAJ، ISC، EBSCO و ...

 http://www.ije.ir

 http://journals.msrt.ir/?view=528

 2) Iranica Journal of Energy & Environment

 ISSN: 2079-2115

 سردبیر: پروفسور قاسم نجف‌پور درزی

 صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 نمایه شده در: DOAJ، EBSCO و ...

 http://www.ijee.net

 http://www.magiran.com/maginfo.asp?mgID=6044

 

مراحل انتشار و نکات تکمیلی

  • هنگام اعلام نتیجه داوری مقالات، اگر مقاله واجد شرایط ابتدایی انتشار توسط مجلات فوق‌الذکر باشد، به نویسنده مسئول مقاله اعلام خواهد شد.
  • در صورتی که مقاله به زبان فارسی نگارش و در کنفرانس پذیرش شده باشد، نسخه برگردان مقاله به زبان انگلیسی (که ترجیحا توسط یک فرد متخصص ویرایش شده) حداکثر تا تاریخ 30 دی‌ماه 1395 مجددا ارسال می‌گردد.
  • در صورتی که مقاله به زبان انگلیسی نگارش و در کنفرانس پذیرش شده باشد، پس از اعمال تغییرات دلخواه نویسندگان و توسعه متن مقاله (Extended Version)، نسخه جدید حداکثر تا تاریخ 30 دی‌ماه 1395 ارسال می‌گردد.
  • سپس نویسنده مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (150 هزارتومان) را به شماره حساب اعلام شده در نامه پذیرش مقاله واریز نموده و اطلاعات واریز خود را به همراه موافقت با ادامه فرآیند داوری مقاله از طریق ایمیل تا تاریخ 30 دی‌ماه 1395 به دبیرخانه کنفرانس اعلام می‌دارد.
  • دقت نمایید که مبلغ فوق از مبالغی که برای ثبت‌نام در کنفرانس پرداخته می‌شود مجزا بوده، و پرداخت آن دلیلی بر پذیرش مقاله در مجلات نمی‌باشد. این مبلغ در صورت عدم پذیرش نهایی مقاله برای انتشار در مجله (یا در هر یک از مراحل داوری)، به نویسنده مسئول بازگردانده خواهد شد.
  • از بین مقالاتی که در کنفرانس به صورت شفاهی یا پوستر ارائه شوند (مشروط به حضور یکی از نویسندگان در روزهای برگزاری کنفرانس) و با توجه به سطح علمی مقاله و ارائه شفاهی یا پوستری، تعدادی از آنها به عنوان مقالات برتر انتخاب خواهند شد. برای این مقالات علاوه بر دریافت تقدیرنامه و معرفی به عنوان مقاله برتر در مراسم اختتامیه کنفرانس، مبلغ فوق‌الذکر به عنوان جایزه از طرف دبیرخانه کنفرانس تقبل می‌شود.
  • مقالات منتخب جهت انتشار در مجلات مجددا مورد ارزیابی و داوری بیشتر قرار گرفته و از لحاظ عدم سرقت ادبی (Plagiarism) توسط مجلات بررسی خواهند شد. این بدان معناست که متن نوشته شده مقالات نباید با سایر پژوهش‌های منتشر شده (فارسی و انگلیسی) انطباق یا مشابهت بیش از حدود متعارف داشته باشد. پس از بررسی این موارد، در صورت پذیرش، نامه رسمی از طرف مجله برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد.
  • یادآور می‌گردد، مجلات نمایه شده در پایگاه Scopus از بالاترین سطح اعتبار پس از مجلات ISI برخوردار هستند. با این حال، تصمیم‌گیری در خصوص اعتبارسنجی مجلات برعهده نویسندگان است.


زمان‌بندی

اعلام نتیجه انتخاب مقاله برای معرفی به مجلات

 

همزمان با پذیرش در کنفرانس، پیش از 30 آبان 1395

مهلت ارسال مقالات توسعه داده شده یا برگردان انگلیسی

 

پیش از 30 دی‌ماه 1395

مهلت واریز وجه داوری و انتشار مقالات در مجلات

 

پیش از 30 دی‌ماه 1395