برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1395-09-01
1,800,000 ریال
100 دلار
پس از تاریخ 1395-09-01
2,000,000 ریال
100 دلار
دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در کلیه دانشگاه‌ها که حداقل در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 یا نیمسال اول 1395-1396 شاغل به تحصیل باشند. ثبت‌نام دانشجویی منحصر به مقالاتی است که نام دانشجو به عنوان نویسنده اول ثبت شده باشد. هزینه ثبت‌نام شامل شرکت در کلیه جلسات ارائه مقاله یا یکی از کارگاه‌های همزمان با کنفرانس (به انتخاب شرکت‌کننده)، امکان شرکت در مسابقه «برترین پایان‌نامه»، پذیرایی دو نوبت در روزهای دوم و سوم کنفرانس، ناهار روزهای دوم و سوم کنفرانس، مجموعه هدایای کنفرانس، دریافت گواهینامه رسمی شرکت در کنفرانس، دریافت گواهی حضور در یک کارگاه‌ آموزشی کنفرانس (به شرط حضور) خواهد بود. گواهی پذیرش مقاله به صورت مجزا (به شرط ثبت‌نام حداقل یکی از نویسندگان) برای کلیه نویسندگان صادر و تحویل خواهد شد.
2
تا تاریخ 1395-09-01
2,500,000 ریال
150 دلار
پس از تاریخ 1395-09-01
3,000,000 ریال
150 دلار
سایر نویسندگان غیر دانشجو جهت ثبت نام مقاله خود این مبالغ را می‌پردازند. هزینه ثبت‌نام شامل شرکت در کلیه جلسات ارائه مقاله یا یکی از کارگاه‌های همزمان با کنفرانس (به انتخاب شرکت‌کننده)، امکان شرکت در مسابقه «برترین پایان‌نامه»، پذیرایی دو نوبت در روزهای دوم و سوم کنفرانس، ناهار روزهای دوم و سوم کنفرانس، مجموعه هدایای کنفرانس، دریافت گواهینامه رسمی شرکت در کنفرانس، دریافت گواهی حضور در یک کارگاه‌ آموزشی کنفرانس (به شرط حضور) خواهد بود. گواهی پذیرش مقاله به صورت مجزا (به شرط ثبت‌نام حداقل یکی از نویسندگان) برای کلیه نویسندگان صادر و تحویل خواهد شد.
3
1,800,000 ریال
150 دلار
کلیه افرادی که تمایل به حضور در کنفرانس دارند، ولی مقاله ارائه نداده‌اند، این مبلغ را می‌پردازند. هزینه ثبت‌نام شامل شرکت در کلیه جلسات ارائه مقاله یا یکی از کارگاه‌های همزمان با کنفرانس (به انتخاب شرکت‌کننده)، امکان شرکت در مسابقه «برترین پایان‌نامه»، پذیرایی دو نوبت در روزهای دوم و سوم کنفرانس، ناهار روزهای دوم و سوم کنفرانس، مجموعه هدایای کنفرانس، دریافت گواهینامه رسمی شرکت در کنفرانس، دریافت گواهی حضور در یک کارگاه‌ آموزشی کنفرانس (به شرط حضور) خواهد بود.
4
500,000 ریال
0 دلار
دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان کلیه رشته‌ها و کلیه مقاطع تحصیلی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان که تمایل به حضور در کنفرانس دارند، ولی مقاله ارائه نداده‌اند، با تخفیف ویژه این مبلغ را می‌پردازند. هزینه ثبت‌نام شامل شرکت در کلیه جلسات ارائه مقاله، پذیرایی دو نوبت در روزهای دوم و سوم کنفرانس، ناهار روزهای دوم و سوم کنفرانس و دریافت گواهینامه رسمی شرکت در کنفرانس خواهد بود. توجه داشته باشید که این نوع از ثبت‌نام شامل دریافت هدایای کنفرانس، ارائه مقاله، شرکت در مسابقات یا شرکت در کارگاه‌ها نبوده و برای این موراد باید به صورت مجزا ثبت‌نام صورت پذیرد.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.